BURSOFT BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ.ŞİRKET PROFİLİ
1989 yılında kişiye özel proje geliştirmek üzere kurulan işletmemiz 1991 yılında tüzel kişilik kazandı.Başlangıçta, sektörde yeterli olmayan muhasebe
programları geliştirildi. Zamanla günün koşulları, gelişen teknoloji ve müşteri talepleri doğrultusunda farklı sektörlere yönelik programlar hizmete sunuldu. Müşterilerimize sektör bazında çeşitli yazılım projeleri geliştirmeye devam etmekteyiz.

 

FAALİYETLERİMİZ

 • Program yazılımı
 • Sektörel bazda talep edilen programların geliştirilmesi
 • Kobilere özel projeler geliştirme, sistem proje ve program danışmanlığı

Müşavir uygulamaları

 • 1.sınıf Defter
 • 2.sınıf Defter
 • Bordro Personel Takibi
 • Mükellef Takip
 • Amortisman&Yeniden Değerleme
 • Beyanname

Ticari uygulamalar

 • Cari Hesap Analizi & Banka Kasa
 • Çek & Senet Takibi
 • Stok & İrsaliye
 • Fatura Düzenleme
 • Sipariş & lojistik
 • İmalat & Reçete
 • Finansman planlama
 • Özel sürücü kursları otomasyonu
 • Küçük ölçekli oteller